Support
EN bangkoklab
Your shopping cart
View cart
Your cart is empty!

Homepage

Date: 13-12-2016

WELCOME TO BANGKOK LAB

BANGKOK LAB & COSMETIC CO.,LTD


“ เราคือ ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและศูนย์วิจัย BLC

บริษัท บางกอกแล็ป
แอนด์ คอสเมติค จำกัด

บริษัทฯมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ระบบคุณภาพที่มั่นคง พร้อมบุคลากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค

บริการของเรา
ONE STOP SERVICE

  • ไม่หยุดนิ่ง วิจัยและพัฒนา
  • ไม่ยุ่งยาก บริการขึ้นทะเบียน
  • สะดวก บริการออกแบบ
  • เชี่ยวชาญ บริการผลิต
  • หลากหลาย บริการแบ่งบรรจุ
  • มั่นใจคุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบ
  • รวดเร็ว บริการจัดส่ง

บริการของเรา
ONE STOP SERVICE

ไม่หยุดนิ่ง
วิจัยและพัฒนา

ไม่ยุ่งยาก
บริการขึ้นทะเบียน

สะดวก
บริการออกแบบ

เชี่ยวชาญ
บริการผลิต

หลากหลาย
บริการแบ่งบรรจุ

มั่นใจคุณภาพ
วิเคราะห์และตรวจสอบ

รวดเร็ว บริการจัดส่ง

ไม่หยุดนิ่ง วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัย BLC มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและสารสกัด รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกมาวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเท่าเทียมกันในทุกรุ่นการผลิตและเพิ่มคุณค่า คุณประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่ยุ่งยาก บริการขึ้นทะเบียน

ให้บริการรับขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ โดยทีมนักวิชาการที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน อย. รวดเร็วทันใจและไม่ยุ่งยาก

สะดวก บริการออกแบบ

บริการออกแบบดีไซน์และจัดหาบรรจุภัณฑ์ด้วยความรวดเร็ว หลากหลาย สวยงามและช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ 1. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 2. ขั้นตอนการจัดหา (Provide) 3. ขั้นตอนการส่งมอบตรวจรับและตรวจสอบ (Delivery)


ออกแบบตามความ
ต้องการของลูกค้า


ลูกค้าตรวจเช็ค
Art Work


ทำปรู๊ฟดิจิตอล
และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ
ก่อนทำแม่พิมพ์


จัดหา ประเมิน
คัดเลือก ทั้งเทคโนโลยี
และผู้ส่งมอบ


ส่งมอบ ตรวจรับ ตรวจสอบ

เชี่ยวชาญ บริการผลิต

บริการรับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง และสารสกัด พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยประสบการณ์ในการผลิตยากว่า 30 ปี รับรองด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP, ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001 , ISO 22000 , ISO/IEC 17025 , TLS 8001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
watch video

หลากหลาย การแบ่งบรรจุ

บริการแบ่งบรรจุด้วยเครื่องมือ Automatic ที่ทันสมัยความเร็วสูง ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เม็ด แคปซูล ผง ครีม นำ้ ทั้งในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ขวด กระปุก ซอง หลอด แผงอลูมิเนียม แผงพลาสติก หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

ควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบก่อนที่จะนำเข้ากระบวนการผลิตหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งกระบวนการควบคุมคุณภาพเกิดในทุก ๆ กิจกรรมนับตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

เรามีห้องปฏิบัติการ
ที่มีทรัพยากรและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในทุกๆขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เรามีทรัพยากร, บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเครื่องมือ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยได้รับการ รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ผู้บริโภค

เข้าสู่ห้องฏิบัติการ

รวดเร็ว บริการจัดส่ง

ระบบจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา คลังจัดเก็บและจัดส่งสินค้ามาตรฐานขนาดใหญ่ด้วยระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจในการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างรอจำหน่าย

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
watch video

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

032-719900


blc@bangkoklab.co.th
bangkoklab@hotmail.com

Desktop Version